ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการพูดจา

ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการพูดจาในครอบครัวให้รักกันครับ ซึ่งการพูดนั้น มีคุณค่า เเต่หลายครั้งการไ ม่พูดกลับมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดในใต้หล้า กลับ สามารถ ส ย บ สิ่งที่เเกร่งที่สุดในปฐพียิ่งแข็งยิ่งพั งง่ายยิ่งอ่ อนยิ่งปรับเข้ากับสรรพสิ่งได้สิ่งที่มีรูปลักษณ์ย่อมมีวัน ผุพั ง สิ่งที่ไร้รูป

ลักษณ์จึงจะคงอยู่ได้ย า วนานคนมักจะเห็นคุณค่าของ ความมีจะมีสักกี่คนที่เห็นคุณค่าของ ความไ ม่มี เหมือนที่เรารู้ว่า การพูด มีคุณค่า เเต่หลายครั้งการไ ม่พูด กลับมีคุณค่ายิ่งกว่า อยู่ที่ว่าเราสามารถ เข้าถึงสิ่งนั้นหรือไม่ เมื่อเราได้เรียนรู้คนมากๆ เข้าเราจะได้รู้ว่าไ ม่ใช่ทุกคนที่ เหมาะ กับเราไ ม่ใช่ทุกคน ที่ ดี อย่ างที่เราเห็น เราอย่ าใช้อารมณ์ ตัดสินคน

เเต่จงใช้เวลาเรียนรู้กันไป ไ ม่มีใครได้หรือเสียอะไรตลอดไป เพราะไ ม่มีใคร หรือสิ่งไหนๆคงอยู่ตลอดไปโดยไ ม่สูญสิ้นขอเพียงให้เรา รู้จักความพอดีรู้จักเรียน รู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เรามีให้มีความสุขอ ย่ าพย าย า มไขว่คว้าห าความสุข ในสิ่งที่ยังมาไ ม่ถึง

อยู่กับปัจจุบันให้ได้ อยู่กับใจของเราที่สงบคนที่มองโลกในแง่ดี ใช่ว่าจะไ ม่มีเรื่ องทุ กข์ใจเพียงแต่เขามองความทุ กข์ด้วยความเข้าใจและอยู่กับมันได้ โดยที่ความสุขในหัวใจไ ม่ลดลง
คอยให้กำลังใจกัน ใน ย า ม ทุกข์ เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เลิกโทษอีกฝ่าย เพื่อก้าวผ่านเรื่อง ร้ า ย ๆ ไปให้ได้ปัญห า ที่ผ่านเข้ามา เวลา จะพาให้ผ่านออกไป จะเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ ให่ท่องเอาไว้ว่า เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

ทำชีวิตรักให้ เรียบง่ายไม่ซับซ้อน ไม่คิดมากกับทุกเรื่องจน กังวล มองโลกต าม ความเป็นจริงแต่ไม่ต้อง วิ ต ก จ ริ ต ทำความเข้าใจ กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต มีความสุข กับ สิ่งที่มี เลิก เปรียบเทียบแฟนตัวเอง กับ แฟน คนอื่น ทำให้คนที่เรารัก หัวเราะอย่าง มีความสุข เมื่อยังมีโอกาส

หัวเราะด้วยกัน ปลอบใจ ย า ม ร้องไห้ เมื่อยังมีโอกาส ไม่ให้รู้สึกแย่ไปกว่านี้เพื่อให้ ชีวิตรัก สมดุล อย่าจมกับอดีต อย่าคาดหวังอนาคต ทำให้ปัจจุบันให้มีค่า และ เก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆ ไว้ ห ายใจลึกๆ ค่อยๆ มองไปข้างหน้า อย่างมีสติ ขอให้ เดินไปข้างหน้า แม้ยังไม่รู้ว่า

จะเดินไปไหน เจอทางแยก ขอให้ ตัดสินใจ ห ากทางที่เลือก มันยัง ไม่ใช่ ให้เดินหน้าต่อไป เพราะ แยกต่อไป อาจเป็นทางของเราฉะนั้น อย่าเห็นคนอื่นสำคัญกว่าคนในบ้าน คนในบ้านที่ลำบ ากมากับคุณ และ มีความสุขมากับคุณถ้าเรื่องแค่นี้คุณทำไม่ได้ วันข้างหน้าคุณก็ไม่เหลือใครเช่นกัน คุณอาจจะเจอคนอื่นที่ดีกว่าคนในบ้าน

แต่คุณจะมั่นใจได้ยังไง ว่าเขาจะรักคุณมากกว่าคนนี้ ยอมทำเพื่อคุณไม่รังเกียจข้อเ สี ยในตัวคุณและไม่ น อ ก ใจคุณ หลงอะไรหลงได้ แต่อย่าหลงคนอื่นจนลืมกลับไปดูแลคนในบ้านตัวเองจำคตินี้ไว้นะครับ คนอื่นใช่ว่าจะดีกว่า เขาแค่มาใหม่ บ้านเราอบอุ่นใจที่สุดแล้ว

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *