ครอบครัวลงม ติ บริจ าคสมบัติ “อิ๋งอิ๋ง”เผยมีมากพอที่จะสร้ างวัด

ครอบครัวลงม ติ บริจ าคสมบัติ “อิ๋งอิ๋ง”เผยมีมากพอที่จะสร้ างวัด

หลังจากเสร็จพิธีรดน้ำศw อิ๋งอ้อย สิทธิวดี กิตติสิทโธ และ อุ๊อู๋ สิทธิภาณี กิตติสิทโธ น้องสาวของพิธีกรดัง ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการจ ากไปของพี่สาวว่า

ระยะในการรัก ษาโ ร คมะเ..ร็งนั้นนานแค่ไหน?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“เมื่อสามปีที่แล้วหลังจากนั้นทำคีโ ม 24 ครั้ง เขาต่อสู้กับ มะเ..ร็งมาเกินสามปีเพราะตอนที่เขารู้ว่าเขาเป็น มะเ..ร็งคือระยะที่สองแล้ว จากนั้นเขาก็สู้ มาโดยตลอด แต่ครั้งหลังเขาสู้ไม่ไ หว เขาจะเข้ามาให้คีโ มแต่ เม็ดเลือ_ขาวต่ำมากและไม่สามารถทำคีโ มได้ ต้องให้เลือ_เพิ่ม พอให้เลือ_เพิ่มพี่อิ๋งก็ไม่สู้แล้ว”

ได้บอกอะไรกับพี่สาวเป็นครั้งสุดท้ายบ้างไหม?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“พี่อิ๋งถ้าเ หนื่อยก็พัก พี่อิ๋งไม่สู้ก็ไม่เป็นไร ที่เหลืออ้อยกับน้องสาวจัดการให้เองไม่ว่าบริษัทหรือสิ่งต่างๆ ของพี่อิ๋งเราคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าทรัwย์สมบั ติของพี่อิ๋งทั้งหมด อ้อยถามน้องสาวว่าเอาไหม อ้อยก็บอกว่าอ้อยไม่เอา

เราทั้งสองคนเลยคุยกันว่าทรัwย์สมบั ติของพี่อิ๋งทั้งหมดหลังจากที่เ คลียร์ทุกอย่าง เราจะบริจ าคทั้งหมด เราได้ถามพี่อิ๋งก่อนหน้านี้ว่าเอาวัดไหม เพราะว่าเงิuของพี่อิ๋งทรัพย์สมบั ติทั้งหมดสามารถสร้ างวัดได้เลย สิ่งที่พี่อิ๋งห่วงที่สุดตอนนี้คือห่วงแมวทั้งสี่ตัว

พี่อิ๋งเคยพูดว่าเขาจะยกสมบั ติทั้งหมดให้กับลูกอ้อย แต่อ้อยบอกว่าอ้อยไม่รับ เนื่องจากเรามีมือมีเท้ามีสมอ ง ทำไมเราต้องจ้องที่จะเอาแต่สมบั ติเขาและก็ไม่ภาคภูมิใจเลย” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใครเป็นคนดูแลอิ๋งอิ๋ง ทางครอบครัวเป็นคนซัพพ อร์ต

มีอยู่ช่วงหนึ่งพาพี่หญิงไปอยู่กับอ้อยที่บ้านแต่เขาก็ห นีกลับบ้านเขาบอกมีโ ลกส่วนตัวเขาบอกกับญาติว่าเขาคิดถึงแมว เขาเป็นผู้หญิงที่สตรองมาก นาทีสุดท้ายเขาเ จ็บ เขาก็ไม่ร้ องเลย ไม่มีร้ องเ จ็บโ อ ดโอยเหมือนคนที่เป็น มะเ..ร็งระยะ สุดท้ าย”

เพิ่งออกรายการว่ากลับมาคืนดีกับส ามี?

“ก็ไม่ได้กลับมาดูแลนะคะ เหมือนเขาบอกว่าเขาคบกันเป็นกิ๊ กเฉยๆ กลับมาก็เจอกัน ออกไปท านข้าว พี่อิ๋งก็ดูแลตัวเอง เขาไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้าน นาทีสุดท้ายของพี่อิ๋งจนวันนี้ แม้กระทั่้งพิธีนำศw

แต่งหน้าศw ก็พี่น้องนี่แหละ ส่วนวันอื่นๆ เขาจะมาไหมก็แล้วแต่เขา ตรงนี้เราทำให้พี่สาวเราอย่างดีที่สุด ส่งเขาให้มีความสุขที่สุด” เราก็ไม่ได้โ กรธอดีตสามีพี่? “ไม่ได้โ กรธ เขาโตแล้ว มันคือความสุขของเขา  ทุกคนมีครอบครัวแ ยกกันไป เรารู้ความสุขของเราอยู่ที่ไหน ความสุขของพี่อิ๋งอยู่ตรงไหน พี่อิ๋งทำเลย”

งานของพี่อิ๋งยังรับผิ ดชอบอยู่ มีอะไรบ้าง?  “มีรายการสั้นที่แ กยังทำอยู่ รายการคนไทยไม่ใส่จริ ต เขาเป็นคนที่ทำนุบำรุงศาสน า บางครั้งในเนื้อรายการไม่ได้มีสป อนเซอร์ซัพwอร์ต  แต่แ กก็ทำ เพื่อให้คนดูบริจ าคมาช่วยเ หลือวัด”

เรื่องวัดที่ตั้งใจจะทำกุศลให้พี่สาวมันจะเป็นไปได้? “

เป็นไปได้ค่ะ หลังจากนี้เราจะตั้งพี่อิ๋งเป็นมู ลนิธิขึ้นมาก่อน  แล้วก็จะใช้เงิuส่วนนี้ในการทำนุบำรุงศาสน า เพราะพี่อิ๋งเขาย้ำมาเลย เราถามพี่อิ๋งเอาวัดมั้ยเขาพยักหน้า เขาเอา แต่จะเป็นตรงไหนก็แล้วแต่บุญวาสน าเขาพาไปเลยนะ ถ้าเรามีเงิuก้อนนี้ของพี่อิ๋งขึ้นมาปุ๊บ เขาต้องได้”

สำหรับพิธีส วดอภิธรรมศw  อิ๋งอิ๋ง ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 ก.ค. เวลา 17.00 น. และจัดพิธีฌาปณกิ จ ในวันที่ 5 ก.ค. เวลา 16.00 น. ที่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *