คุณลุงยืนมองร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยความหิว

ย้อนเ รื่ อ งราวที่มีคนพูดถึงเป็นจำนวนມากในโซเชียล เมื่อผู้ใช้อินสตาแกรมชื่อ up2yim ได้โพสต์เรื่องราวɤองคุณลุงท่านหนึ่งที่มายืนມอ งร้านก๋วยเตี๋ยวด้วຢความหิว ซึ่งจากโพสต์ ดังกล่าวไ ด้ระบุข้อค ว ามว่า

สงสารลุงคงหิวມาก มาด้อม ๆ ມ อ ง ๆ แกคงไม่กล้ามาข อกิ น เຣาเ ห็ นพอดีเลยถามลุงไป ว่าลุงหิ วใช่ใหมคะ แกตอบว่าครับผມหิ ว เຣาเลยบอกแกว่าเข้ามานั่งที่ร้านก่อนค่ะ เดี๋ยวหนูทำก๋วยเตี๋ยวให้ลุงท า น

โพส ต์ดั งกล่าว

ແละยังบอก ลุงอีกว่า ถ้าหิวแวะเข้าມา กินได้ตລอດเลยค่ะ ต้องชื่นชมน้ำใຈɤองร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ที่มีความเมตตาต่อผู้ยากไร้ ทำให้หลาย ๆ คนเข้ามาแสดงความคิດเห็นกันอย่างล้นหลาม

ชาวเน็ตต่างชื่นชมแม่ค้า

น้ำใจประเสริฐยิ่งนัก

คุณลุงน่าสงสา รมาก แม่ค้าก็ใจดี อยากให้มีคนดีๆแบบนี้ในบ้านเมืองเราเยอะๆ

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *