มองข ย ะเป็นกองเงินกองทอง ลุงวัย 70 เก็บข ย ะข าย 10 ปี มีเงินซื้อที่ดินกว่า 30 ไร่

คุณลุงบา กล้าหาญ เดิมทีนั้นเป็นคนจังหวัดมหาสารคาม ก่อนหน้านี้ได้ประกอบอาชีพเป็นก ร ร มกรในอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จนกระทั่งปี 2547 จึงได้ย้ายมาอยู่กับลูกสาวที่จังหวัดชุมพร เริ่มทำงานที่การประปากับลูกเขย ต่อมาก็ได้รับจ้างถางป่าตามสวนยางเพื่อเลี้ยงตนเอง และไม่อยากเป็นภาระของลูกหลาน

แต่เมื่อเวลาผ่านไปกับอายุที่มากขึ้นทุกวันนั้น ร่างกายจึงไม่ค่อยแข็งแรง แบ กหามไม่ค่อยไหวแล้ว จึงได้เริ่มเก็บของเก่าข า ย จนปัจจุบันทำอาชีพเก็บข ย ะข า ยมากว่า 10 ปีแล้ว เดินเก็บข ย ะจากนั้นนำมาคัดแย กใต้ร่มไม้ตามข้างทาง เก็บหอมรอมริด จนกระทั่งมีเงินเก็บมากพอที่จะซื้อที่ดิน สร้างบ้าน และทำสวนปาล์มน้ำมัน

คุณลุงบากล่าวว่า อาชีพเก็บข ย ะข า ยนั้น เป็นอาชีพที่ผู้คนส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีเกียรติ แต่ละสายตาของคนที่มองมานั้นดูถูกและดูแคลน แต่คุณลุงบาก็บอกว่าไม่โกรธและไม่อาย สิ่งที่สำคัญคือพวกข ย ะเหล่านี้ที่ผู้คนนำมาทิ้ งแล้ว สามารถสร้างร ายได้ให้กับลุงบา ในช่วงแรกที่เริ่มเก็บข าย ร ายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 บาทต่อวัน แต่ละเดือนมีร ายได้เป็นหลักหมื่นเลยทีเดียว

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *