ลงอีก ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 สิงหาคม

ดย ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด ปตท.

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 45.66 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 43.74 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด ปตท.

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด บางจาก

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 47.16 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *