วันราคาน้ำมัน ปรับลงอีกแล้ว

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ในเฟซบุ๊กเพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้มีการแจ้งราคาน้ำมัน จะมีการปรับขึ้นพรุ่งนี้ โดยจะมีการปรับลงราคากลุ่มน้ำมันเบนซิน ปรับราคาน้ำมันลง ลดราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน 1.50 สตางค์ ยกเว้น E85 ลด 90 สตางค์ มีผลบังคับใช้ วันที่ 9 กรกฏาคม 2565 เวลา 5.00 น.

แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับลงลิตรละ -1.50 สต.

แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลงลิตรละ -1.50 สต.

แก๊สโซฮอล์ E20 ปรับลงลิตรละ -1.50 สต.

แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลงลิตรละ -90 สต.

มีผลวันที่ 9 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

มีผลวันที่ 9 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

แจ้งปรับราคาน้ำมันพรุ่งนี้

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *