หนุ่มน้อยวัยประถม รับจ้ๅงแกะข้าวโพดหาเลี้ยงพ่อwิการ

“น้องอาร์ท” เป็นเย าวช นที่สู้ชีวิ ต จริงๆ ก่อนหน้านี้ชาวบ้านรายหนึ่งประส านหน่วย

เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ โดยน้องอยู่ในวั ยเพียงประถม และ ยังต้องรับผิดชอบดูแล

พ่อที่ไม่สบาย พร้อมด้วยปู่ย่ๅวั ยชรๅ ทุกคนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เท่าที่ควร

หลังเลิกเรียนน้องอาร์ทจะรับจ้ า งแกะเมล็ดข้าวโพด ซึ่งมันมาจากไร่ของเพื่อนบ้าน

ที่เหลือทิ้ ง ทำให้น้องต้องนำส่วนนั้นมาแงะออกแล้วเอาไปจำหน่ายอีกที แม้ว่าน้องจะ

ทำเยอะมากแค่ไหนก็ตาม แต่ผลตอบแทนกลับไม่เพียงพอได้ไม่เท่าไหร่เท่านั้นเอง

จากนั้นน้องจะออกไปหาปลๅต่อ เพื่อให้ย่ๅนำมาทำกับข้าวกินกันในครอบครัว ซึ่ง

ย่ าได้เล่าถึงรายละเอียดว่า พ่อแม่ของน้องตั ดสินใจแยกทางกัน ทำให้น้องต้องอยู่

กับพ่อ แต่เมื่อไม่นานมานี้เขาล้ม กลายเป็นคนที่เดินไม่ได้อีกต่อไป ทำให้เราไม่มี

เสาหลักหาทุน หลังจากมีข่าวออกไป ขึ้นชื่อว่าคนไทยย่อมช่วยเหลือกันอยู่แล้ว เพราะ

ยอดช่วยน้องค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ต่อมาก็มีชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็น

พร้อมส่งกำลังให้ผ่านเรื่องราวไปให้ได้ อีกทั้งยังมีชาวบ้านเดินทางไปเยี่ยมดูสภาพ

ความเป็นอยู่ของน้อง บอกเลยว่าเป็นเพียงบ้านไม้เก่าที่อาศัยอยู่กันเองสี่คน ด้านย่ๅ

ของน้องบอก ดีใจที่มีหลานชาย เพราะ เขาช่วยแบ่งเบาภาระเยอะมาก ไม่ดื้อ เลี้ยงง่าย

เขาดูแลพ่อได้ดีทีเดียว ขนาดอุปกรณ์เรียนไม่เพียบพร้อม แต่น้องก็ไม่เคยอายเพื่อนเลยสักครั้ง

ที่มา บ้านเฮา

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *