น้ำตาคลอ สาวสวมชุดครุยให้พ่อ คนที่สมควรได้ใส่

ไวรัล 1.9 ล้าน พ่อต าบ อ ดความรู้น้อย ส่งลูกเรียนจนจบ ขอน้อมนบเอาค รุ ยให้พ่อใส่ น้ำต าไหลเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาหลายท่านยิ้มตาม ด้วยความรักและความตื่นตั นใจ กว่าจะเลี้ยงลูกสักคนนั้น

ไม่ใช่เรื่องง่าย กว่าจะเติบใหญ่ กว่าพ่อแม่จะส่งเข้าฝั่ งได้สำเร็จ และการเรียนจบ ก็นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ

พ่อแม่ค าดหวังและภาคภูมิใจ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความสำเร็จของ บัณฑิตสาวในวันที่เธอประส บความสำเร็จ

เบื้องหลังของความสำเร็จนั้นเธอไม่เคยลืม นั้นก็คือคุณพ่อของเธอนั้นเอง เธอได้สร้างความประทั บใจ

โดยการโพสต์วีดีโอ ลงผ่านติ๊กต๊อก เป็นวีดีโอที่เธอให้คุณพ่อได้สวมชุดค รุ ยของเธอเอง

ถึงแม้คุณพ่อเธอนั้นจะดวงต ามองไม่เห็นหนึ่งข้าง เรียนจบแค่ ป.4 แต่พ่อคือคนที่ส่งลูกเรียนจนจบ

โดยในวีดีโอ คุณพ่อเต็มไปด้วยรอยยิ้ม สีหน้ามีความสุ ขมาก ๆ โดยลูกสาวได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า คนที่สมควรได้ใส่มากที่สุด

พ่อจบแค่ป.4 ส่งลูกเรียนจบปริญญ า พ่อฉันเป็นคนต าบ อ ด พ่อฉันเก่งที่สุด รับปริญญ า ทำเอาผู้ชมวีดีโอ

กดไลก์ให้กำลังใจคุณพ่อ ชื่นชมและยินดีกับเธอเป็นจำนวนมากต่อมา มหาวิทย าลัยเทคโนโลยีราชมงคลทิศตะวันออก

ได้นำเรื่องราวของเธอไปโพสต์ พร้อมกับบอกว่า เป็นอีกเรื่องหนึ่งราวที่ทำให้คนอีกจำนวนไม่น้อยยิ้มอีกทั้งน้ำต า

เมื่อบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหก ร ร มเกษตร มหาวิทย าลัยเทคโนโลยีราชมงคลทิศตะวันออก วิทย าเขตเมืองจันท์

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *