แชมเปญเอ็กซ์ แบ่งที่ให้ชาวบ้านทำกิน

สำหรับอดีตนางแบบสาวตัวแม่ อย่าง”แชมเปญ” หรือ จันทร์เพ็ญ อินทรจักร

หลังจากที่ได้ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงไป ก็เลือกไปใช้ชีวิ ตแบบชาวสวน อยู่ติดดิน

เรียบง่าย ท่ามกลางธรรมชาติ ใช้ชีวิ ตประจำวันไปกันการทำไรนา ปลู กต้นไม้ต่างๆ อยู่ที่ “ไร่วันจันทร์เพ็ญ” ที่มีขนาดกว้าง

กว่าสองร้อยไร่ ในจังหวัดสระบุรี ใช้ชีวิ ตอยู่กับสามีหนุ่มนักบินอย่างกัปตันวันชาติ แชมเปญได้เปิดใจเล่าถึงการตัดสินใจเลือก

ทางเดินชีวิ ตของตัวเองที่ได้เลือกมาใช้ชีวิ ตอยู่แบบนี้ว่า เมื่อก่อนตัวเธอนั้นเคยมีจุดพีคในชีวิ ต คือการมีชื่อเสียงโด่งดังทำ

กิจกรรมต่างๆในวงการบันเทิงไปถ่ายแบบต่างๆ จนแทบจะไม่มีวันไหนได้ว่าง หรือมีวันหยุดเลยเมื่อเทียบกับตอนนี้ คือเปลี่ยน

ไปเป็นคนละอย่างกันเลย เธอได้ปล่อยวางหลายๆอย่าง ไม่ยึ ดติด ทำให้รู้สึกมีความสุขกับชีวิ ต ในตอนนี้มากๆ และที่มาของ

การที่ได้เปลี่ยนมาเป็นชาวสวนนั้น ก็เกิดจากการที่คุณแม่ของสามีได้ยกที่ดินตรงนี้ให้กับเธอ ตอนแรกก็ตกใจเพราะเป็นอะไรที่

ถือว่าเยอะมาก ไม่รู้จะทำอย่างไรกับที่ตรงนี้ดีให้เกิดประโยชน์ เลยปรึกษากัคุณสามีจนตกลงกันได้ว่าจะเก็บเอาไว้ทำมาหากิน

ในตอนที่แก่ตัวไป เลยเริ่มที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับทำไร่ ทำสวนต่างๆ เริ่มต้นมาตั้งแต่ที่ดินตรงนี้เปล่าๆไม่มีอะไรเลย ก็ลองศึกษา

เรียนรู้ลองผิดลองถูกมาด้วยตัวเอง จากที่เคยเป็นคนดังทำอะไรแบบนี้ไม่เป็นเลย ก็ลองเปิดใจทำดู จนติดใจ หลงรักในชีวิ ต

ที่เรียบง่ายติดดินแบบนี้ แถมยังทำให้ได้ข้อคิดในชีวิ ตด้วยว่าคนเราอยู่แบบพอมีพอกินก็ได้นี่นาไม่เห็นต้องฟุ่มเฟือยอะไร

มากมายเลย จนเริ่มทำการเกษตรเป็นก็สร้างทุนได้จากการปลู กผลไม้ ทำนาต่างๆ ซึ่งตลอดเวลาที่ออกจากวงการมานานกว่า

สิบหาปีก็ทำไร่อยู่ที่ด้วยกันกับสามีตลอด และคิดว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆ หากแก่ตัวไปทำต่อไม่ไหวก็จะยกที่ตรงนี้แบ่งให้

ชาวบ้าน เนื่องจากไม่มีทายาท เลยอยากจะสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้มีช่องทางทำกิน แบ่งความสุขให้คนรอบข้าง

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *