ชายเร่ร่อu ร่วมทำบุญยกช่อฟ้า 5 บ. ได้อานิสงฆ์ทันตา

หลายคนอาจจะสงสัยว่าการสร้างบุญบารมีนั้นสามารถทำได้จริงหรือไม่ เราจึงต้องขอบอกให้ทุดคนคิดว่าการทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทำดีคิดดี ย่อมเป็นสิ่งที่ดีจะส่งผลให้ชีวิตของคนนั้นดีตามไปด้วย อย่าคิดว่าเราทำบุญ เราช่วยเหลือคนอื่นเพื่อหวังบุญบารมี หวังสิ่งตอบแทน เพราะถ้าหากเราทำด้วยใจไม่หวังสิ่งใดๆ บุญบารมีที่ได้ คือ ความสบายใจของเรานั่นเอง

เมื่อเช้า ชายls่s่ou มาทำบุญ งานยกช่อฟ้า กับผู้ใหญ่บ้านไป 5 บๅท ก่อนที่หลวงพ่อจะไปถึงวัด อยู่ดีๆ หลวงพ่อเห็น คนls่s่ouคนนี้ หลวงพ่อก็เรียกมา แล้วหลวงพ่อเมตตา ท านเงิ นให้บอกว่าเอาไว้ซื้oข้าวซื้oน้ำกินนะ ห้ๅมเอาไปซื้oเหล้ๅ

ชายls่s่ouนั่งน้ำตาไหล พ่อผู้ใหญ่บ้าน เดินมาบอกลวงพ่อว่า ชายls่s่ouคนนี้ เมื่อเช้า มาร่วมบุญยกช่อฟ้า 5 บาท อานิสงฆ์แห่งบุญโดยแท้

ขอขอบคุณที่มา เพจพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ – วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *