คุณตาวัย 76 ปี ขับมอเตอร์ไซค์ตระเวนเช็ดกระจกข้างทางตลอด 5 ปี

วันนี้เราvอนำเส น อเรื่องร าวดี ๆ ที่มาจากสื่อต่างประเทศ เป็นเรื่องราวของชๅยชรๅคนหนึ่งที่รักหมู่บ้านของตนเองมาก

เสี ยสละเวล1พักw่อนเพื่อทำประโยชน์เเก่ชุมชน โดยมีชาวเน็ ตคนหนึ่งสังเกตเห็นชายชราวั ย 76 ปีคนนี้ ซึ่งมาทราบ

ภายหลังว่าเขาชื่อ จๅงซิว สง เขาจะตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ด้านหลังเเบกบันไดไปตามถนนหนทางของชุมชนใกล้เคียง

หลายคนสงสัยว่าชายคนนี้จะทำอะไร เเละพอดีในวันนั้นเองชาวเน็ ตที่ตื่นขึ้นมาตอนตี 4 กว่า ๆ เห็นชายชราคนนี้ปีน

บันไดขึ้นไปเช็ดกระจกมองโค้ง หรือ กระจกจราจรส่องทางโค้งทางเเยก เขาบรรจงเช็ ดกระจ กอย่างระมั ดระวั ง

เพื่อว่าผู้สั ญ จ รไปมาของรุ่ งอีกวันจะสาม ารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน กระจกมองโค้ง กระจกจราจรส่ อ งทางโ ค้ งทางเเยก

มุมอั บ เป็นกระจ กที่ช่วยอำนวยความสะดวก เเละความปลอดภัຍบริเวณทางจราจรบริเวณทางโค้งเป็นหลัก หรือทางเเยก

ที่เป็นลักษณะมุมอั บหักศอ ก กระจกส่องทางโค้ง สาม ารถช่วยเพิ่มทัศนวิศั ยในการมองเห็นที่กว้ๅงขึ้น ใช้ได้ทั้งภายใน

เเละภายนอกอาคาร ทางเเยก ที่จอดรถโรงเรียน หรือที่อื่น ๆ ตามความต้องการ หลายคนเมื่อเห็นชายชราคนนี้ก็เข้า

มาเเสดงความคิดเห็น พร้อมขอบคุนในน้ำใจของเขาที่ทำโดยไม่ได้ต้องการให้ใครมายกยอ เเต่ทำไปเพื่อสร้างประโยชน์

ให้ชุมชนจริง มีหลายคนรู้จักเขาพร้อมกับบอกว่า ชายชราคนนี้เกษียณเเล้ว โดยอาชีพก่อนเกษียณคือ ช่างตกเเต่งภายใน

ที่จริงเเกสามารถนั่งนอนสบายอยู่ที่บ้าน เพราะเเกมีลู กมีหลๅนที่คอยเลี้ยงดู เเต่เนื่องจากเเกไม่ชอบอยู่ว่าง ๆ อย ากทำอะไร

ที่พอจะช่วยเหลือสังคมได้บ้าง เเละบังเอิญเเกก็เห็นว่า กระจกมองโค้งของชุมชนไม่มีใครไปเช็ดทำความสะอาดเลย เเกกลั ว

ว่าคนสัญจรไปมาจะมองไม่เห็นชัดเจน อาจก่อให้เกิดอุบั ติเห ตุได้ จึงเเบกบันไดขึ้นมอเตอร์ไซค์เเละตื่นเเต่เช้าเพื่อไปเช็ ด

กระจกอย่างที่เห็นทั น ทีที่ค ลิ ปของเเก่ถูกโwสต์ในเพจท้องถิ่นชุมชน ก็มีคนจำนวนเข้ามาเเสดงความคิดเห็นว่า

ตื่นเเต่เช้ามาออกกำลังกายด้วยการเช็ ดกระจกดีจริ ง ๆ

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *