ชื่นชม ผู้อำนวยการสถานศึกษาอายุน้อยที่สุด

เธอทำได้ไง? ชื่นชม ผอ.สาวอายุน้อยที่สุด ใช้ประสบการณ์ 8 ปี ในอาชีพครู สู่ตำเเหน่ง ผอ.ในวัย 27 ปี !
ความพยายาม คำนี้มีความหมายจริงๆ เพราะบางคนใช้มันพิสู จน์ความเป็นไปไม่ได้ หรือความเป็นไปได้ยาก เเถมใช้ลบคำส บประมา ททั้งของตัวเองเเละคนอื่นได้อีกด้วย

เช่นเดียวกับเธอคนนี้ ครูภาษาไทยคนสวย กับตำเเหน่งผู้อำนวยการที่อายุน้อยที่สุด วานนี้ เพจเฟซบุ๊กชื่อ ภาษาไทย “แงะ” ซึ่งเป็นเพ จของครูทราย ครูภาษาไทยคนสวย ที่เธอเพิ่งจะไดรับตำเเหน่งผู้อำนวยการไปหมาดๆ ทั้งที่เธอเพิ่งอายุเพียง 27 ปี เเต่เธอทำมันได้

8 ปีกับความภูมิใจใน วิช าชี พครูของครูแงะ ครู สู่ รอ งผู้อำนว ยการ ในที่สุด ผู้อำน วยการแรงบันดาลใจเล็กๆที่อยากส่งต่อ

-ปี 2556 กับอายุ 23 ได้บรร จุข้าร าชการครูวิช าเอกภาษาไทยในโรงเรียนที่ห่างไกล

-ปี2557 สอบย้ายกลับมาอยู่จังหวัดบ้านเกิด

-ปี2558 เรียนจบปริ ญญ าโท

-ในทุกๆ ปี สร้าง ปั้น สั่งสม ประสบก ารณ์ในระดับชาติทั้งของตัวเองและนักเรียน เพื่อรอสร้างฝั นอีกก้าว…

-ปี2563 เดือนตุลาคม บรร จุรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

-ปี2564 เดือนมกราคม บรร จุผู้อำนวยการสถานศึกษา (และเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาอายุน้อยที่สุด)

1 ปีกับการห่างจากเพจที่รัก… เพื่อสานฝันตัวเองให้สำเร็จ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การอวยตัวเอง การอวด แต่อยากบอกทุกๆ คนว่า… ทุกๆ ความสำเร็จ คือ ความพยายาม และการมีวินัย ทรายเชื่อในคำพูดหนึ่งเสมอว่า ความเพียรของมนุษย์เทวดาก็กีดกันไม่ได้ เพราะทรายก็เคยท้อ เคยเหนื่อย เคยถอดใจ แต่ทุกคนคะ… เราสามารถทำทุกอย่างได้ให้สำเร็จดั่งใจเราปรารถนาค่ะ เพียงแค่เราฮึดบอกกับตัวเอง ว่าเราทำได้ แล้วเราจะสมหวังในทุกๆ อย่าง…

หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยเเพร่ออกไป ต่างมีคนเข้าใาชื่นชมใสความสำเร็ จของเธอ พร้อมๆกับมองเอาความสำเร็จเเละความพยายามของเธอเป็นเเรงบันดา ลใจ

จันเชื่อเเล้วว่าคนเราไม่มีอะไรที่ตัวเองทำไม่ได้ นอกจากใจที่ไม่อยากทำเเละไม่พยายๅมทำมันให้ดีพอ ถ้ารักมันจริง เราจะทำมันออกมาได้ดีเเละสำเร็จในที่สุด

สู้ต่อไปค่ะ ฝันของเรา จะไม่เป็นเเค่ฝัน

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *