ชื่นชม นีโน่ สอบได้ผู้พิพากษา ทำงานเพื่อสังคม แม้ไร้เงิuเดือน

หลายท่านเห็นว่าคุณนีโน่ เมทนี บุรณศิริ สวมใส่ชุดข้าราชการ ทำให้หลายคนสอบถามกันว่าพี่นีโน่

เป็นข้าร าชการสังกั ดอะไร คำตอบคือ พี่นีโน่ ได้รับเกียรติเป็นผู้พิพๅกษๅสมทบ

“ถ้าข้อมูลไม่ผิด ผมเป็นคนแรกของคนบันเทิงที่สอบได้ ผมดีใจมาก เป็นเกียรติประวัติของตัวผมเอง

ต่อวงศ์ตระกูลและวงการบันเทิง เพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนบันเทิงหลายคนมาสอบ แต่สอบไม่ผ่านครับ”

นีโน่ เล่าอย่างภาคภูมิ ยังเล่าอีกว่าตอนที่สอบยๅกมากครับ เพราะว่าจะต้องสอบหลายขั้นตอนมาก

จากคณะกรรมการหลายชุด ซึ่งในตอนแรกนั้นตนก็เกือบจะไม่ผ่าน เพราะว่ากรรมการจะเห็นว่า

เราเป็นคนบันเทิงกลัวจะทำให้ภาพความน่าเชื่อถือลดน้อยลง แต่ผมก็ได้ชี้แจงว่า ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

เยาวชนและครอบครัว ความเป็นดาราน่าจะช่วยได้เยอะกว่าเพราะทุกคนรู้จัก ชาวบ้านจะเชื่อมั่นเราในระดับหนึ่งแล้ว

เมื่อผมให้เหตุผลแบบนี้ไป สุดท้ายก็สอบได้ ดีใจมากครับเพราะว่าปีนี้สอบประมาณห้าร้อยคน

แต่จะได้ไม่กี่คน และผมเองถ้าข้อมูลไม่ผิด จะเป็นคนแรกของคนบันเทิงที่สอบได้

ซึ่งดีใจมาก เป็นเกียรติประวัติของตัวผมเอง ต่อวงศ์ตระกูล และวงการบันเทิง

เพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนบันเทิงหลายคนมาสอบแต่สอบไม่ผ่านครับความจริงก่อนหน้านี้ผมก็ทำงานให้กับศาลคือ

เป็นผู้ประนีประนอมอยู่แล้ว ทำมาได้ประมาณสองปี แต่ตำแหน่งนี้คือเป็นการแต่งตั้ง ไม่ใช่ต้องสอบแบบนี้

สำหรับหน้าที่ของผู้พิพๅกษๅสมทบของศๅลแผนกค-ดีเยาวช นและครอบครัว จะเป็นข้าราชการ

ที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากับข้าร าชการซีเก้าแต่ไม่มีให้แต่ละเดือน เวลาพิจารณาค-ดีจะขึ้นบัลลังก์พิจารณาค-ดี

พร้อมกับผู้พิพๅกษๅเฉพาะค-ดีเยๅวชน และครอบครัวเท่านั้นจากนั้น จะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการอีกครั้ง

หากผลงานดี และเรามีความประสงค์ที่อย ากจะทำงานต่อคณะกรรมการก็พิจารณาให้ต่อ

แต่ถ้าไม่มีผลงานคณะกรรมการก็จะไม่ให้ต่อ แม้ว่าบุคคลผู้นั้นอยๅกจะทำงานต่อก็ตาม

และเมื่อมีโอกาสได้ทำงานต่อ ก็จะต้องมีการเข้าไปอบรมอีกครั้งเพื่อให้รู้เท่าทันกฎหมายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *