สาวจบจุฬาฯ มาขับรถแท็กซี่ ไม่ยึดติดอีโก้ เมินคำดูถูก

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ ทวีตข้อความว่า “นับถือเพื่อน โ ค ตรสู้ชีวิ ต จาก เด็กอักษรจุฬาฯ ไม่ยึดติด ไม่อีโก้

ถึงเวลาดิ้ นรน ก็เป็นคนขับ แท็กซี่ ได้ ใครหาคนขับดีๆ ไว้ใจได้ ติดต่อนางได้เลย”

เพียงชั่วข้ามคืนเรื่องดังกล่าวถูกพูดถึงอย่ างกระหน่ำ และได้รับการชื่นชมอย่ างล้นหลามจากชาวเน็ต

คุณแก้ว-วรรณกวี อยู่วัฒนา อายุ 36 ปี เจ้าของเรื่องราวน่าประทั บใจดังกล่าว

เธอเล่าว่า เรียนจบจากคณะอักษรศ าสตร์ ภาควิชาศิลปการละคร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิท ย า ลัย

แต่เดิมทำงาuประจำอยู่เบื้องหลังละครโทรทัศน์ ทำมาแล้วหลายหน้าที่ ทั้งผู้ช่วยผู้กำกับ ดูแลนักแสดง

ประส านงาu รีเสิร์ชข้อมูล หรือแม้กระทั่งเลข าผู้บริห ารก็เคยทำมาแล้วแต่ด้วยมีปั ญหา สุ ข ภ า พ สะสม

ออกกองละครแต่ละครั้งไม่ได้พักผ่อน และไม่มีเวลาให้ครอบครัว เพราะต้องตื่นแต่เช้า ตี 4 ตี 5 บวกกับ

อ ย า กทำอะไรที่เป็นของตัวเองมานานแล้ว เธอใช้เวลาคิด เตรียมการกว่า 2 ปี สอบใบขับขี่สาธารณะล่ ว งหน้า

แล้วลาออกจากงาuประจำ มารับงาuฟรีแลนซ์ขับแท็กซี่ได้ 2 วันก็เกิดเป็นกระแสดังจากการที่เพื่อนนำภาพ

และข้อความที่เธอโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ไปโพสต์ในทวิตเตอร์ต่ออีกทอด

คุณแก้ว บอกว่า เธอเพิ่งเริ่มขับได้สองวันยังตอบไม่ได้ในส่วนนี้ แต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นอาชี wที่ดี

โดยจะขับในวินโ ร งพย าบ าลป ากเ ก ร็ ด 2 เส้น 345 เพราะแถวโ ร งพ ย า บาลไม่มีรถเมล์ผ่าน

คนที่มาโ ร งพ ย า บาลส่วนใหญ่จึงต้องใช้บริก ารแท็กซี่ ทำให้มีลูกค้าประจำแล้ว “มีลูกค้าประจำ

เป็นกลุ่มครอบครัว ผู้ ป่ ว ย จึงค่อนข้าง ป ล อ ด ภั ย ในการทำงาu ช่วงเช้าถึงบ่ายลูกค้าจะเยอะมาก

ส่วนช่วงเวลาอื่น แก้วจะขับไปรับบริเวณอื่น” ถามต่อถึงการทำงาu หลายคนอาจมองว่าจบจากสถาบันมีชื่อเสียง

ทำไมถึงมาขับแท็กซี่ คุณแก้ว ระบุว่า ทำมาแล้วหลายงาu แต่ยังมีอีกหลายอย่ างให้ทำ ซึ่งอาชี wขับแท็กซี่

เป็นหนึ่งงาuที่ครอบครัวทำมา เห็นว่าเป็นลู่ทาง ทำได้แน่นอน “ขับแท็กซี่เป็นอาชี wที่แก้วเลือก

ทำให้มีอิสระในการทำงาu มีเวลาพักผ่อน และมีเวลาอยู่กับครอบครัว ได้รู้จักผู้คนมากขึ้น

ลูกค้าที่มาใช้บริการจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังตลอด ลูกค้าบางคนช่วยบอกทาง เป็นข้อดีที่ได้ศึกษ าผู้คน

สามารถนำมาใช้ในงาuเบื้องหลังที่ยังไม่ทิ้งคอนเน็กชั่นได้ด้วย”นอกจากนี้ อาชีwขับแท็กซี่ยังทำให้

เธอมีเวลาเรียนภาษ าญี่ปุ่นอีกด้วย ตอนนี้สามารถสอบได้สองระดั บแล้ว คือ N4 และ N5

และกำลังจะสอบระดั บ N3 ในเร็วๆ นี้ด้วย ก่อนทิ้งท้ายว่า “รักทุกงาuที่ทำ ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังละคร

หรือแม้แต่ขับแท็กซี่ ไม่มีงาuไหนด้อยไปว่ากัน”

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *